Felanmälan

Serviceavtal

Genom att arbeta med förebyggande underhåll och regelbunden service av din anläggning förebygger vi  akuta driftstopp och bidrar till ökad livslängd.

Vi på EA gruppen utarbetar serviceavtal anpassade för just ditt behov !

Avtalsservicen kan innehålla en eller flera av följande insatser

 • Inventering och kartläggning
 • Åtgärdsspecifikation med kostnadsprognos
 • Tillsynsprogram
 • Driftkontroll
 • Förebyggande underhåll
 • Akutservice
 • Beredskap
 • Inställelsegaranti
 • Förbrukningsmaterial
 • Reservdelar
 • Lagerhållning av unika pumpar och reservdelar
 • Larm och övervakning

 

Välkommen att kontakta oss för fortsatta diskussioner och kostnadsförslag.